فیلم های داغ

هیچ

دانلود زیرنویس فارسی سریال Game of Thrones تمام فصل ها کامل

دانلود زیرنویس فارسی سریال Game of Thrones تمام فصل ها کامل

دانلود زیرنویس فارسی سریال Game of Thrones
Game of Thrones is an American fantasy drama television series created by David Benioff and D. B. Weiss for HBO. It is an adaptation of A Song of Ice and Fire, a series of fantasy novels by George R. R. Martin, the first of which is A Game of Thrones. The show was shot in the United Kingdom, Canada, Croatia, Iceland, Malta, Morocco, and Spain. It premiered on HBO in the United States on April 17, 2011, and concluded on May 19, 2019, with 73 episodes broadcast over eight seasons.

هفت خاندان اشرافی برای حاکمیت بر سرزمین افسانه ای «وستروس» در حال ستیز با یکدیگرند. خاندان «استارک»، «لنیستر» و «باراثیون» برجسته ترین آنها هستند. داستان از جایی شروع می شود که «رابرت باراثیون» پادشاه وستروس، از دوست قدیمی اش، «ادارد» ارباب خاندان استارک، تقاضا می کند که بعنوان مشاور پادشاه، برترین سمت دربار، به او خدمت کند. این در حالی است که مشاور قبلی به طرز مرموزی به قتل رسیده است، با این حال ادارد تقاضای پادشاه را می پذیرد و راهی سرزمین پادشاهی می شود. خانواده ملکه، یعنی لنیستر ها در حال توطئه برای بدست آوردن قدرت هستند. از سوی دیگر، بازمانده های خاندان پادشاه…

زیرنویس فارسی سریال Game of Thrones گیم آو ترونز زیرنویس

فصل 1

فصل 2

فصل 3

فصل 4

فصل 5

فصل 6

فصل 7

فصل 8

دانلود دانلود زیرنویس فارسی سریال Game of Thrones تمام فصل ها کامل فقط از ایران ممکن است.
دیدگاهی بنویسید